Fra Paulus kirke høsten 2019

Akademisk korforening feirer 90 år i 2020, en begivenhet vi markerer med store konserter både i mars og november. I tillegg holder vi sommerkonsert på Universitetsbiblioteket på Blindern i juni, og tradisjonen tro blir det julekonsert med Oslo kammerorkester i Sagene kirke i desember.

AKF ble konstituert på et møte ved Universitetet i Oslo den 10. september 1930. Etter annonsering i Oslo-avisene møtte det frem over 200 interesserte. Thomas Beck ble korets første dirigent.

Allerede i mai året etter fremførte koret sammen med Filharmonisk Selskaps orkester storverket «Voluspaa», med tekst fra Den eldre Edda og musikk av David Monrad Johansen i Universitetets Aula. Samme sommer dro koret på turné til København med verket, til stor jubel og gode anmeldelser og ikke minst med opptreden i Danmarks Radio.

I dag er vi om lag 60 sangere, mange med tilknytning til Universitetet i Oslo, men det er ingen betingelse for å være med i koret.

Vi har plass til nye medlemmer!

I tillegg til egne konserter, deltar vi på doktorkreeringer ved Universitetet, vi er musikalsk innslag under mottakelsen av de nye studentene ved semesterstart i august, og vi synger ved de offisielle talene og kransenedleggelsene på Vår Frelsers Gravlund i Oslo hver 17. mai.

Vi håper å se deg på konsertene våre i jubileumsåret!