Praktisk informasjon


Om å være medlem av AKF

Å være medlem av AKF innebærer musikalske opplevelser, selvstendig ansvar og noen forpliktelser.

Som universitetets kor har vi hvert år noen oppdrag for UiO, som vi mottar en god økonomisk kompensasjon for. Dette er flotte seremonier med stolte tradisjoner. Det er viktig at korets medlemmer stiller på disse oppdragene, og alle bidrar til at vi kan beholde den gode ordningen.

Til gjengjeld får vi muligheten til å sette opp store og flotte konserter med orkester flere ganger i året. Det er en storslått opplevelse å få være med å levere slike konserter. I tillegg kommer naturligvis vårt a capella-repertoar, som gjør at vi har god variasjon i hva vi synger. Generell informasjon om korets aktiviteter og repertoar finner du på Om oss.

For at dette skal være mulig må du som medlem naturligvis komme på øvelsene, lære deg repertoaret og synge det med glede. For korets drift er det viktig at du gir beskjed dersom du blir syk eller må ha annet, nødvendig fravær.

Å synge med AKF innebærer også at alle må bidra og ta på seg oppgaver i forbindelse med konserter, turneer, sosialt samvær osv. Meld deg gjerne slik at arbeidsoppgavene blir fordelt mellom oss alle.

Trivsel i koret er en oppgave for alle. Du oppfordres derfor til å vise omtenksomhet og inkludering for korets andre medlemmer.

Vi håper du trives i AKF både musikalsk og sosialt!


Øvelser og oppmøte

Koret øver hver tirsdag fra kl. 18.30-21.00 i Festsalen på Oslo katedralskole. I forkant av konserter blir det gjerne en ekstra øvelse i konsertlokalet i tillegg til selve konserten.

Du må regne med å øve hjemme slik at du er godt forberedt til øvelsen. Her kan du for eksempel benytte deg av www.cyberbass.com.

Det er obligatorisk fremmøte. Er du syk eller har annen nødvendig fravær må du melde fra om dette på arrangementet i Spond eller direkte til din stemmefører. Det er spesielt viktig at du møter de to siste øvelsene før en konsert for at dirigenten skal kunne danne seg et riktig inntrykk av hvordan vi høres ut. Er du borte en av disse to øvelsene eller mer enn to øvelser under innøving av en konsert, må du påregne å måtte prøvesynge for å få synge konserten.

Er du forhindret i å være med på konserten må du melde dette til stemmefører så tidlig som mulig.


Stemmefører

Hver stemmegruppe har en stemmefører. Stemmefører er gruppens kontaktperson, som kan hjelpe deg med litt av hvert.

Stemmefører er kontakt mellom medlemmene og dirigenten/styret.

Er du syk eller på annen måte hindret i å delta i øvelsen, melder du avbud via Spond eller til din stemmefører.


Noter

Noter deles ut på øvelsene og kostnadene til disse er dekket inn i medlemskontingenten. Du må alltid ha med deg noter på prøvene.

«Lefsa» er et innbundet notehefte som hvert medlem skal ha. Her finnes ulike sanger som utgjør korets standardrepertoar.

Noter skal alltid være i sort omslag når vi opptrer.


Medlemskontingent

Oppdaterte satser er tilgjengelig på Bli medlem. Kontingenten innkalles 2 ganger i året.


Generell konsertinformasjon

Du må regne med noen ekstraprøver foran konsert.

Er du forhindret i å være med på konserten må du melde dette til stemmefører så tidlig som mulig.

Alle kormedlemmer må bidra aktivt med billettsalg til konsertene. Det er alltid mer inspirerende å synge med mye publikum. Billettsalget er også avgjørende for å dekke utgifter som leie av kirke, honorar til solister osv.

Vanligvis bruker vi kor-trabulanter for å få en god oppstilling. Disse må settes opp og tas ned og lagres. Dette er arbeid vi gjør i en turnus.


Konsertantrekk

Korets offisielle antrekk er sorte kjoler i kne-lengde med tildekkede skuldre til damene og sort dress, hvit skjorte og tversoversløyfe til herrene. Sorte sokker og sko.

Ved oppdrag for universitetet har damene sorte kapper. Kappene må leies av koret og det er sangerens ansvar å behandle dem pent og returnere ved endt medlemskap.

Noter skal alltid være i sort omslag.


Faste oppdrag som ett av universitetets offisielle kor

Åpning av universitetet om høsten

I midten av august er den offisielle åpningen på Universitetsplassen. Her må koret stille med sangere sammen med de andre universitetskorene og Universitetets Symfoniorkester.

Universitetets årsfest

Hvert fjerde år står vi for musikalsk innslag under seremonien for universitetets årsfest. Sangene tas fra standardrepertoaret.

Doktorkreeringer

En til to ganger i året synger vi i Universitets Aula i forbindelse med seremonien for nye doktorander. Sangene tas fra standardrepertoaret i tillegg til «Gaudiamus Igitur».

17. mai

Det er lang tradisjon for at koret deltar på den offisielle kransenedleggelsen på 17. mai om morgenen på Vår Frelsers Gravlund. Sammen med Katedralskolens kor, Peblingene, synger vi på kransenedleggelsen for Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen og Henrik Wergeland. I tillegg synger vi på graven til Thomas Beck som var korets første dirigent i årene 1930 til 1955.

Etter at vi fikk øvingslokaler på Oslo Katedralskole synger vi også i skolegården for skolens elever og lærere. Vi avslutter morgenen med felles 17. mai-frokost i sentrum av Oslo.

Vårt 17. mai-program er veldig populært. Familie og venner er velkomne også på frokosten og kormedlemmene fortsetter gjerne å delta i mange år etter at de har sluttet i koret.


Turneer, fester og seminar

En gang i året arrangerer vi et seminar med overnatting. Ca. tredje helg i januar drar vi på Sanner Hotell på Hadeland, øver til neste konsert, besøker lokale severdigheter, har sangpedagog eller annet nyttig, er sosiale og spiser god mat. Dette er en helg vi ser frem til hvert år.

Vi holder en årsfest hvert år i november.

Hvert 5. år slår vi på stortrommen med jubileumsfest, der vi gjør litt ekstra stas på oss selv.

Flere av universitetene rundt om i landet har egne kor. Hvert tredje år arrangeres det kortreff og dette går på omgang fra by til by. AKF deltar hvis vi har anledning.

Cirka annet hvert år drar vi på utenlandsturer. Det står mer om dette på Om oss.


Verv og kommiteer

Her kan du bidra med forslag og gjøre en innsats for koret. Det er ulike komitéer som har ansvar for konsertene, det sosiale samvær, reiser osv. Medlemmene velges på årsmøtet, men det er alltid plass til bidrag, så meld deg på.


Årsmøtet

I mars hvert år avholdes årsmøte for gjennomgang av regnskap og budsjetter, årsplaner, samt valg av til ulike verv. Årsmøtet er obligatorisk for alle.

Det velges medlemmer til

Korets styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem og to supleanter.
Konsertkomité
PR-komité
Etterleikskomité
Revisorer
Valgkomité

Valgkomitéen finner kandidater i forkant av årsmøtet.