Franz Schubert (1797 – 1828), født i Østerrike.

Tekst og oversettelse (variasjoner forekommer):

Kyrie

Kyrie – av «kyrios» = herre, mester

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

**

Gud Fader, miskunne deg.
Herre Krist, miskunne deg.
Gud Fader (/Hellig Ånd), miskunne deg.

Gloria

Gloria = lovsang, åpningstekst fra Lukas 2.14

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus,
(Jesu Christe)
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

**

Ære være Gud i det høyeste
og fred på jorden blant mennesker av god vilje (/nå: Gud har glede i)
Vi priser deg, vi velsigner deg, vi tilber deg, vi forherliger deg.
Vi takker deg for din store herlighet.
Herre vår Gud, himlenes konge, Gud allmektige Fader.
Herre, du enbårne Sønn, Jesus Kristus.
Herre, vår Gud, Guds lam, Faderens Sønn,
Du som bærer verdens synder, miskunne deg over oss.
Du som bærer verdens synder, hør vår bønn.
Du som sitter ved Faderens høyre hånd, miskunne deg over oss.
For du alene er hellig, du alene er Herren, du alene er Den høyeste,
(Jesus Kristus)
med Den hellige ånd i Faderens herlighet.
Amen.

Credo

Credo = «jeg tror»

(Den nikenske trosbekjennelse)

Credo in unum Deum, (Patrem omnipotentem,)
factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero,
(Genitum, non factum, consubstantialem Patri,)
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus, et sepultus est,
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,
et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur,
qui locutus est per prophetas.
(Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.)
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

**

Vi tror på én Gud, (den allmektige Far,)
som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig.
Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn,
født av Faderen før alle tider,
Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud,
(født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.)
Ved ham er alt blitt skapt.
For oss mennesker og til vår frelse
steg han ned fra himmelen,
og ved Den hellige ånd og av jomfru Maria
ble han menneske av kjøtt og blod.
Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus,
led og ble begravet,
oppstod den tredje dag etter Skriftene
og fór opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd,
skal komme igjen i herlighet
for å dømme levende og døde,
og hans rike skal være uten ende.
Vi tror på Den hellige ånd,
som er Herre og gjør levende,
som utgår fra Faderen og Sønnen,
tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen,
og som har talt gjennom profetene.
(Vi tror på én hellig, allmenn og apostolisk kirke.)
Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse
og venter de dødes oppstandelse
og et liv i den kommende verden.
Amen.

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth,
pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis Deo.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis Deo.

**

Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot,
himmelen og jorden er full av hans herlighet.
Hosianna i det høyeste (/til Gud i det høyeste).
Velsignet være ham som kommer i Herrens navn.
Hosianna i det høyeste (/til Gud i det høyeste).

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

**

Guds Lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss.
Guds Lam, som bærer verdens synder, miskunne deg over oss.
Guds Lam, som bærer verdens synder, gi oss din fred.


AKF
AKF