Spond for AKF

Spond besvaret de vanligste spørsmålene sin hjelp-funksjon. Den finner du nederst til venstre i nettleseren eller under din profil i appen. Her er litt som gjelder spesielt for AKF.


Om gruppen "AKF for medlemmer"

Gruppen er medlemsportalen for aktive medlemmer i Akademisk Korforening. Den brukes til å sende invitasjoner til øvelser, holde orden på oppmøte, dele nyttig informasjon og nyheter.

Du får beskjed direkte i appen om det er beskjed til deg. Bruker du ikke appen, vil du få beskjed på epost.

Hver stemmegruppe har sin egen gruppe, der du finner informasjon spesielt for din stemme.
Vær oppmerksom på at posteringene i stemmegruppene ikke er private. Det vil kunne bli lest av folk i ulike verv i koret i tillegg de nåværende og fremtidige gruppemedlemmene selv. Dette er pga. begrensede tekniske muligheter.

Medlemmene ser bare sin egen stemmegruppe. Folk i verv ser alle grupper.


Din profil

Du kan legge til et bilde av deg selv. Dette er ikke nødvendig, bare hyggelig for andre medlemmer som da lettere kan finne ut hvem du er. Vi oppfordrer spesielt folk som har et verv i koret om å legge til et bilde. Dette kan du gjøre både via app og nettleser.

Du kan justere hvilke push-varsler du ønsker å få fra appen. Husk å slå på push-varsler for Spond på mobilen din i tillegg. Dette gjør du under mobilens innstillinger.
Er du arrangør (dette gjelder spesielt stemmeførere og sekretær) kan du vurdere å slå av push-varsler for når noen aksepterer eller avslår og heller sjekke manuelt i forkant av hver øvelse.

Her bestemmer du hvilken kalender du ønsker å synkronisere med. Er du medlem av flere grupper, kan du velge forskjellige kalendere for ulike grupper.


Arrangementer, dvs. øvelser og konserter

Tirsdagsøvelsene

AKFs arrangementer er satt opp slik at du automatisk er påmeldt øvelsene på tirsdager. Øvelsene er obligatoriske og vi regner naturligvis med at du kommer. Er du syk eller har annen nødvendig fravær må du melde det direkte på arrangementet i Spond eller til din stemmefører. Denne registreringen er nødvendig for at AKF kan søke kontantstøtte til voksenopplæring.

Konserter og andre arrangementer

På konserter og andre arrangementer må du aktivt svare om du kommer eller ikke, dvs. trykke «Deltar» eller «Deltar ikke» som f.eks. på Rossini-konserten. Det er for at dirigenten og styret skal kunne holde telling over faktisk deltakelse og stemmefordeling når vi opptrer. Det er best at du svarer i god tid, slik at det kun er sykdom i siste liten som evt. kan gjøre at det blir endringer. Har du appen vises de ubesvarte arrangementene øverst i listen.

Kalender

Alle arrangementene vises i samlet oversikt med ubesvarte arrangementer øverst i listen. Det er flott om du svarer på disse så tidlig som mulig. Arrangementene kan synkroniseres med din kalender. Innstillingen fins på din profil.

Arrangementsoversikten i Spond er så fin at vi nå avvikler AKF-kalenderen i google. Har du synkronisert din kalender med denne, foreslår vi at du nå legger om til synkronisering med kalenderen i Spond. Innstillingen fins under ditt profilbilde øverst til venstre i appen. Mer informasjon finner du på Spond hjelp, her.