Dirigent

Gjermund Bjørklund overtok som dirigent for AKF våren 2004. Han er utdannet i korledelse ved Norges Musikkhøgskole, med lærere som Stefan Sköld og Grete Pedersen, og Simon Streatfield og Per Sigmund Thorp i orkesterledelse. Som kordirigent har han over 20 års erfaring med flere kor, og har ledet oppførelser av en rekke store verk for kor og orkester, samt med a capella-verk fra ulike epoker.

Gjermund har ellers vært kantor i Skedsmo kirke siden 1985, har vært dommer ved nasjonale korkonkurranser, seminarholder, har undervist ved Norges Musikkhøgskole og er ansatt som lektor ved Lillestrøm videregående skole.

I tillegg til Akademisk Korforening er han også dirigent for Skedsmo Kammerkor.

Ønsker du å bli invitert til våre konserter?

Legg inn din epostadresse, så inviterer vi når det nærmer seg

privacy Vi respekterer ditt privatliv og vil aldri sende deg spam