Bli med!

AKF er Universitetet i Oslos offisielle blandede kor, og en stor del av korets virksomhet er å synge store verk med kor og orkester. Fra tid til annen fremfører vi klassikere som Mozarts Requiem, Bach’s h-moll-messe og Juleoratoriet, Brahms Requiem osv. Notekunnskap er viktig for å følge med i øvingsprosessen. Ellers synger vi et variert a capella-repertoar og legger vekt på både fleksibilitet og variasjon i stemmebruken.

Akademisk Korforening er et stort kor med godt kunstnerisk nivå og et hyggelig sosialt miljø. Vi er alltid interesserte i å komme i kontakt med sangere til samtlige stemmegrupper.

Koret har en aldersgrense på 55 år. Det innebærer at vi ikke tar opp nye medlemmer som er over 55 år og sjelden tar inn nye medlemmer over 45 år. Unntak kan gjøres for dyktige sangere med korerfaring.

Øvelser

Vi har øvelser i Festsalen (3. etasje) på Oslo katedralskole hver tirsdag fra kl.18.30 til kl. 21.00.

Om prøvesangen

Prøvesangen foregår etter en av våre ordinære øvelser. Hvis du er interessert, vennligst ta kontakt med oss via telefon eller epost. Først har du mulighet til å være med på øvelsen, og prøvesangen vil normalt foregå når øvelsen er ferdig. Som nevnt ovenfor, er det nødvendig med noe sang- og notekunnskap.

Prøvesangen tjener flere hensikter, dels vil dirigenten høre på omfanget og «fargen» på stemmen din og sørge for at du blir plassert på riktig stemmegruppe, og å få et inntrykk av hva slags musikalsk bakgrunn du har.

«Alle» er gjerne nervøse på prøvesang, men prøv ikke å tenke på det! Det er som regel ikke avgjørende for resultatet, dirigenten kan gjerne «høre gjennom» nervøsitet og sviktende pust og likevel danne seg et inntrykk av hva slags stemme du har og om denne passer for vårt kor.

Prøvesangen varer fra 5-10 min og består i at du:

  • synger noen toner opp og ned for at dirigenten skal kunne høre omfang og farge,
  • gjentar («hermer») noen intervaller (tonetrinn) for å sjekke din musikalske «hukommelse»,
  • synger en kort selvvalgt sang eller et vers eller en korstemme du har sunget før.

Om du kommer inn eller ikke avhenger ikke bare av resultat på prøven, men også om vi har plass i den aktuelle stemmegruppen. Om du ikke får plass, behøver ikke det bety at du synger «dårlig» men at stemmegruppen ikke har flere ledige plasser.

Kontingent

Kontingenten pr. semester er for tiden:

  • Fullt betalende medlemmer: kr 1000,-
  • Heltidsstudenter: kr 600,-
  • Passive medlemmer: kr 200,-