Om oss

Akademisk Korforening er Universitetet i Oslos blandede kor. Koret ble stiftet 10. september 1930. Fra 2004 har Gjermund Bjørklund fungert som korets dirigent. Mange i koret vårt er studenter, tidligere studenter eller ansatte ved Universitetet i Oslo i alderen 20 år og oppover, men vi har også medlemmer uten en tilknytning til universitetet. I dag teller vi cirka 60 aktive sangere. Repertoaret favner vidt, fra store oratorier med solister og orkester, til a cappella, folkemusikk, viser, madrigaler og tradisjonelle studentsanger.

Koret vårt har mange fine tradisjoner og med jevne mellomrom er vi med på Akademisk Kortreff som arrangeres rundt om i landet. De siste år har vi også hatt en sosial seminarhelg på Sanner Hotell hvor vi synger og spiser god mat. Hvert år deltar vi også på noen av Universitetets doktorkreeringer, vi deltar i åpningsseremonien for nye studenter på Universitetsplassen, og hver 17. mai synger vi våren inn på Vår Frelsers Gravlund som en del av det offentlige 17. maiprogrammet. I desember holder vi julekonsert.

Cirka annet hvert år drar vi også på utenlandsturer, f.eks. til København, Danmark (2009), Vilnius, Litauen (2011), Caen, Frankrike (2013), Gotland, Sverige (2014), Kärrbackstrand, Sverige (2016), Vilnius, Litauen (2017), Brussel, Belgia (2018).

Koret har alltid hatt en dynamisk profil. Koret har holdt seg levende og opprettholdt sine høye musikalske ambisjoner, og vi har gjennom årenes løp hatt hyppige opptredener over store deler av Norge og i en rekke land i Europa. Vi har også vært med på flere radio- og TV-opptredener.

Akademisk Korforening er et kor som har mange flotte medlemmer. Vi er en variert gjeng som har mange ulike egenskaper å tilføre fellesskapet. Det er derfor det er så moro å være en del av nettopp dette koret!

Les mer på Wikipedia.

Dirigent

Gjermund Bjørklund overtok som dirigent for AKF våren 2004. Han er utdannet i korledelse ved Norges Musikkhøgskole, med lærere som Stefan Sköld og Grete Pedersen, og Simon Streatfield og Per Sigmund Thorp i orkesterledelse. Som kordirigent har han over 20 års erfaring med flere kor, og har ledet oppførelser av en rekke store verk for kor og orkester, samt med a capella-verk fra ulike epoker.

Gjermund har ellers vært kantor i Skedsmo kirke siden 1985, har vært dommer ved nasjonale korkonkurranser, seminarholder, har undervist ved Norges Musikkhøgskole og er ansatt som lektor ved Lillestrøm videregående skole.

I tillegg til Akademisk Korforening er han også dirigent for Skedsmo Kammerkor.

Pianist

Vaiva Mažulytė er en profesjonell pianist med mastergrad i solofremføring fra Lithuanian Academy of Music and Theater og mastergrad i kammermusikk og akkompagnement fra Norges musikkhøgskole. Hun har vunnet flere nasjonale og internasjonale konkurranser, og fortsetter å delta i ulike mesterklasser.

Vaiva er en aktiv deltaker i det norske musikklivet. Hun fremfører konserter og støtter prosjekter og konkurranser for sangere og andre musikere.